» آغاز بازی «
شرح:
Cubikill 4 یک بازی احمقانه و addicting از مهارت که در آن شما به بازی بسیار آرام و باید سعی کنید به دست آوردن بالاترین سطح به درآمد اضافی امتیاز اما مطمئن شوید که بیش از حد نیست این بازی بنابراین جدی و برخی از پاپ واقعی است.
-Advertisement-